कालिगण्डकी थुनिने पहिरो भिडियोमा हेर्नुस्

जेष्ठ १०

कालिगण्डकी थुनिने पहिरो भिडियोमा हेर्नुस्