जापानिज भाषा – बाहिर खानपिन को लागी

खबरडेक्स, २२ असोज ।
जापानिज भाषा – बाहिर खानपिन को लागी