परिवारको सदस्यलाई जापानिज भाषामा कसरी भन्ने ?

खवरडेस्क, २५ असोज ।
परिवारको सदस्यलाई जापानिज भाषामा कसरी भन्ने ?