जापानिज भाषामा कुनै ठाउँमा जाने कसरि भन्ने ?

खबरडेक्स, आश्विन १३ ।

जापानिज भाषा मा कुनै ठाउँमा जाने कसरि भन्ने ?