बाराक ओबामा र तस्विरहरु

बाराक ओबामा र तस्विरहरु -फोटो स्रोत : व्हाइट हाउस